Privacy Policy
Last Updated: 11,2019
BeeSecure beheert onlinesoftware als een service waaronder de website www.beesecure.eu, mobiele applicaties, sociale media platformen en levert ook add-ons, ingebouwde diensten en technische ondersteuning. Dit privacy beleid ("beleid") vertelt u welke persoonlijke informatie wij van u verzamelen, hoe wij dat verzamelen, hoe wij het gebruiken, waar het wordt bewaard, en hoe wij uw informatie en rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie beschermen.

1. Welke informatie wij verzamelen

Wij verzamelen en bewaren:
Cookies:
- Wij gebruiken standaardmiddelen van veelgebruikte internetprotocollen, waaronder cookies om apparaat-id's gerelateerd aan het netwerk en hardware (zoals IP-adres of mobiele apparaat-id's) en software-id's en informatie met betrekking tot het besturingssysteem en de browser (zoals het platform, versie, headers, geografische locatie en tijdzonde-instelling) te verzamelen.

- Uw invoer. Wanneer u een formulier invult of uw bijdrage geeft aan onze website, verzamelen wij persoonlijke data zoals uw naam, emailadres, bedrijfsnaam en andere details zodat wij u het beste kunnen assisteren. Wanneer u uw emailadres invult op BeeSecure schrijft u zich in voor onze marketing- of maillijst en zullen wij soms contact met u opnemen om u via e-mails en berichten te informeren over updates en het laatste nieuws alsmede om onze producten en diensten te promoten. Het verwerken van enig ander doel dan die gespecificeerd zijn in dit beleid zullen alleen worden voldaan met uw instemming, welke u altijd weer mag intrekken.


2. Hoe wij uw informatie verzamelen en gebruiken
BeeSecure verzamelt persoonlijke data van de volgende individuen en voor de volgende doeleinden:
- Wij verzamelen persoonlijke data van Websitegebruikers. door het gebruik van cookies en webbeacons wanneer zij onze website bezoeken en daarop surfen. Deze informatie helpt BeeSecure zijn interne processen te beheren, waaronder probleemoplossingen, data-analyses, testen, onderzoeken, statistisch en meetdoeleneinden. De browser zal de gebruiker informeren over cookies om daarmee de optie te geven of u wel of niet met de voorwaarden akkoord gaat.

- Wij verzamelen persoonlijke data van applicatiegebruikers. Wanneer u een account registreert en inlogt op uw mobile applicaties, wordt deze informatie gebruikt om uw softwarematige diensten beveiligd te houden.

- Wij verzamelen persoonlijke data van individuen. met express toestemming, wanneer u contact opneemt met e-mail, sociale netwerken of via ons online contactformulier. Wij gebruiken deze informatie om aan uw vraag te voldoen en u te informeren over updates en veranderingen.

3. Waar wij uw informatie bewaren
BeeSecure voldoet aan eerlijkheid, verantwoordelijkheid en transparantie en leeft daarnaast de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) na.
Wij bewaren persoonlijke data met gebruikmaking van erkende veiligheidsstandaarden. Alle persoonlijke data die wij van u verzamelen wordt bewaard binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

4. Hoe wij uw informatie beschermen
BeeSecure is toegewijd aan dataveiligheid en het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Alle gegevens worden bescherm door geïntegreerde veiligheidsmaatregelen die passen op de gevoeligheid van de gegevens door fysieke maatregelen te nemen zoals beveiligde terreinen, technische maatregelen, encrypties, beveiligde servers en organisationele maatregelen alsmede administratieve maatregelen.

BeeSecure behoud alleen persoonlijke gegevens voor zo lang het nodig is. Buiten de cookies die nodig zijn voor prestatieverbetering of functionaliteit, zullen alle andere cookies na 10 jaar verlopen.

5. Jouw rechten om jouw informatie te herzien
U heeft bepaalde gegevensrechten die het volgende inhouden:
- Toegang tot uw persoonlijke data;
- Het gebruik van uw persoonlijke data beperken;
- Incomplete of inaccurate persoonlijke gegevens verbeteren;
- Ons te vragen uw persoonlijke data verder te verwerken en om in bepaalde situaties uw persoonlijke data te laten verwijderen.

BeeSecure zal uw verzoek binnen een acceptabele tijd van 15 dagen beantwoorden. U zult een bericht krijgen als er een goede rede is om dit niet doen.
Als wij een verzoek ontvangen om jouw informatie te herzien, kunnen wij vragen uzelf te identificeren voordat hierop ingegaan wordt. Zo kunnen wij verzekeren dat jouw informatie beschermd blijft. U kunt zelf uw eigen persoonlijke informatie aanpassen en updaten door in te loggen op uw account op onze mobiele applicatie.
Hierbij accepteert u dat, wanneer u de gegevensverwerking beëindigd of jouw persoonlijke gegevens laat verwijderen, de kwaliteit van dienstverlening mogelijk wordt aangetast en kan leiden tot opzegging van de tussen u en BeeSecure gemaakte afspraken.